Kiinalainen kaiverrus

23 Kiinalainen kaiverrus


© Härkälän Kartano 2022