Info

Härkälän historiaa

Härkälän kartanon pitkä historia alkaa neljän vuosisadan takaa 1500 -luvun lopulla. Härkälän kylän kolmesta talosta syntyi kartano jo 1594 (Someron historia I s. 69).

Ruotsin kuningas Sigismund liitti Härkälän maat läänityksenä sotaeversti ja käskynhaltija Anders Larssonille. Härkälän kartano pysyi Anders Larssonista lähteneen aatelissuvun hallussa aina vuoteen 1746 saakka.

anders larsson

Seuraavan 30 vuoden aikana kartano vaihtoi omistajaa useaan kertaan kunnes kapteeni Nils Burtz osti sen 1777. Hänen tyttärensä Lovisa avioitui laamanni Carl C. Gaddin kanssa. Gaddien aikana Härkälässä vietettiin suureellista elämää. Apulaisinaan laamannilla oli kanslisteja ja kirjureita, jotka asuivat kartanossa. Rouva Lovisalla oli talousmamselleja sekä kamarineitsyeitä, ja olipa talossa miespalvelijoitakin. Näiden lisäksi oli tavallisia renkejä ja piikoja. Heidän pojastaan Carl P. E. Gaddista tuli Senaatin prokuraattori (nyk. oikeuskansleri) ja myöhemmin Viipurin hovioikeuden presidentti. 

Someron vanha kartta


Härkälän kartanon nykyisen eli kolmannen päärakennuksen rakennutti kartanon silloinen omistaja kollegireistraattori Emil R. Gammal 1882. Valtio osti tilan 1905 ja jakoi sen 94 palstaan ja maatilaan. Someron kunta osti pieneksi lohkotun kartanon rakennuksineen 1920 -luvulla kunnalliskodiksi, jona se toimi lähes 60 vuotta. Sen jälkeen kartano päätyi apteekkari-taiteilija Keijo Mäkelän suvulle. Heidän aikanaan kartanoa käytettiin ateljeena, kesäasuntona ja varastona vuoteen 2005 asti.

Soili Suominen-Hurme ja Raino Hurme ostivat kartanon huonokuntoisena. He aloittivat kartanon pelastamisen ja sitä seuranneen vaativan peruskorjauksen. Korjaustyön lähtökohtana oli perinteitä ja historiaa kunnioittaen palauttaa kartano mahdollisimman alkuperäiseen asuunsa sekä kunnostaa kartanoa ympäröivä puistoalue järvimaisemineen ansaitsemaansa arvoon.  Korjauksissa ei käytetty EU-tukia. Kartano toimii nykyään juhla- ja matkailukäytössä ja on myös perheen koti.

Härkälän kartanon vanhimmat säilyneet rakennelmat ovat harvinaiset kaksiosaiset holvikellarit. Ne rakennettiin 1500-1600 -luvun vaihteessa kartanon ensimmäisen päärakennuksen yhteyteen. Nykyinen puutarhahuvila Oxwille sijaitsee holvikellareiden päällä ja sen rakenteissa on kerrostumia eri vuosisadoilta. Korjaus- ja entisöintityöt tehtiin yhteistyössä Museoviraston kanssa vuonna 2009.


© Härkälän Kartano 2019